Leven met sterven

Leven met sterven

Van angst naar vertrowen

Van angst naar vertrowen

Leven met Sterven is een lerend platform waar je al je vragen kunt stellen, ervaringen kunt delen en waar je als eerste nieuwe inspiratie en informatie krijgt. Wees welkom.

Manifesto voor Leven met sterven

Manifesto voor
Leven met sterven

In onze steeds veranderde samenleving is het van essentieel belang dat we de realiteit en de betekenis van het stervensproces opnieuw definiëren.  Leven met sterven biedt een gelaagde benadering van de gehele mens, voor iedereen die betrokken is bij het levenseinde. Dit Manifesto is een oproep tot bewustwording, empathie en compassie, met respect voor de unieke en persoonlijke ervaringen van ieder mens.

Kernwaarden

Menselijkheid
Sterven is een diepmenselijke ervaring en hoort net als geboren worden bij het leven. Tijd, aandacht en liefdevolle zorg staan centraal in het begeleiden van stervenden en hun naasten.
 
Autonome keuzes in vrijheid
Mensen hebben het recht en de vrijheid om, tegen de stroom van de tijdsgeest in, te kiezen voor een natuurlijk sterfbed.
 
Gelaagde kijk op sterven
Zorg voor het levenseinde moet gelaagd zijn omdat wij mensen gelaagde wezens zijn. Met aandacht voor lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele verlangens en pijn, en voor ervaringen vanuit een verruimd bewustzijn, de zogenaamde levenseinde-ervaringen. 
 
Bewustwording, kennis & weten 
Het vergroten van kennis en begrip over het stervensproces is essentieel. Educatieve initiatieven en open dialogen helpen om angst te verminderen en acceptatie te bevorderen.

Het nieuwe verhaal over sterven

Sterven is een multidimensionaal proces dat, net als het leven zelf, zich kenmerkt door meerdere lagen. Wij onderscheiden er zeven: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, relationeel, goddelijk en het bewustzijn. Deze lagen, of lichamen, bieden een diepgaand inzicht in de ervaring van sterven.
 

Doelen

  • Voorlichting aanbieden en kennis delen binnen de community

  • Uitgebreide informatieve programma’s voor naasten, nabestaanden en professionals

  • Ondersteuning bieden door toegang te geven tot de Kennisbank sterven met behulp van AI technologie

  • Creëren van een gemeenschap gericht op verbondenheid, heling en wederzijds respect

  • Initiëren van bewustzijn over de waarde van een natuurlijk levenseinde

  • Publiceren van verhalen en publicaties om inzicht te geven in de complexe realiteit van sterven en te maken keuzes

Oproep tot actie

Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan deze community door:

Betrokken te zijn:
Neem actief deel aan gesprekken en initiatieven rondom het levenseinde.

Kennis te delen:
Breng informatie en deel ervaringen om een groter begrip en acceptatie te bevorderen.

Compassie te tonen:
Benader de thema's van leven en sterven met empathie, respect en een open hart.

Bekijk de community

Slotwoord

Het stervensproces is een diepmenselijke ervaring die draait om intimiteit en  verbondenheid. 

Leven met sterven moedigt iedereen aan om deel te nemen aan dit nieuwe verhaal, waarin angst plaatsmaakt voor vertrouwen en sterven weer een natuurlijke plek krijgt in het leven. Samen kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen in vertrouwen kan sterven, in een sfeer van respect en compassie.

Ineke, Heleen & Lyda,